News

New Moto G4 Plus design leaked through an image

Moto G4 Plus