Tech

Huawei set to launch folding Mate X2 on February 22

Huawei Mate X2 poster